Wat is assertiviteit? Zelfvertrouwen en conflicthantering

Wat is assertiviteit? Zelfvertrouwen en conflicthantering

Wat is assertiviteit? In de context van leiderschap is assertiviteit het beleefd en assertief vertegenwoordigen van jezelf tegenover anderen – je opvattingen en meningen – zonder overdreven agressief te zijn. Het is een gemoedstoestand die ik 'assertief bewustzijn' noem. Als je assertief bent, ben je zeker van jezelf en de wereld. En als je voelt dat je onder vuur komt te liggen van anderen, kun je assertiviteit gebruiken als een contra-intu├»tieve verdediging. In het geval van assertiviteit wil je niet te ver gaan – slechts een paar stappen in de goede richting Assertiviteit en Zelfvertrouwen Cursus.

Wat is assertiviteit?

Hoe assertief worden? In de wereld van conflicten kan assertiviteit verschillende dingen betekenen. De ene persoon wil bijvoorbeeld misschien agressief zijn en naar de andere kant wijzen, terwijl een ander er de voorkeur aan geeft passiever te zijn en niet-bedreigend te lijken. Je kunt assertiviteit gebruiken in je acties en reacties, maar ook in je woorden en non-verbale communicatie.

Zoals bij de meeste zelfverbeteringsprocessen, zit de sleutel in de details. Wat assertiviteit eigenlijk is, is een fijne balans tussen assertiviteit en zelfvertrouwen. Je moet vertrouwen hebben in je eigen huid en capaciteiten, maar assertief aangeven waar je zwak bent en op die gebieden moet verbeteren. En u moet ook goed kunnen luisteren en de behoeften van uw gesprekspartners goed kunnen begrijpen, zodat u ook aan hen kunt voldoen.

Meer weten? Klik dan hier: Assertiviteit en Zelfvertrouwen Cursus